ASIANAJOPALVELUT

Rikosasiat

Meillä on laaja kokemus rikosasioiden hoitamisesta niin vastaajan (rikoksesta epäilty tai syytetty) kuin asianomistajankin (rikoksen uhri) avustajana.

Rikosasian käsittely alkaa poliisin suorittamasta esitutkinnasta, jossa kuullaan asian osapuolia. Sekä asianomistajalla että rikoksesta epäillyllä on oikeus käyttää avustajaa heti tutkinnan alusta lähtien. Tätä oikeutta kannattaakin käyttää, jotta asia saadaan oikeille urille heti tutkinnan alussa.

Esitutkinnasta asia etenee syyteharkintaan. Syyteharkinnassa syyttäjä tekee päätöksen syytteen nostamisesta. Mikäli syyte nostetaan, seuraa oikeudenkäyntiprosessi käräjäoikeudessa. Viimeistään tässä vaiheessa on syytä olla yhteydessä asianajajaan, joka ohjaa Sinut läpi tuomioistuinprosessin.

Rikosasian vastaaja (rikoksesta epäilty tai syytetty)

Avustamme rikosasian vastaajia kaikenlaisissa rikosasioissa esitutkinnasta aina viimeiseen oikeusasteeseen asti.

Sinulla on oikeus käyttää asianajajaa esitutkinnasta lähtien. Esitutkinnassa avustajasi pitää huolen siitä, että poliisikuulustelu sujuu oikeudenmukaisesti, ja että myös Sinun puolesta puhuvat seikat tulevat varmasti otetuksi huomioon.

Mikäli asiasi on vireillä käräjäoikeudessa, kannattaa ottaa hyvissä ajoin yhteyttä asianajajaan puolustuksesi suunnittelua varten. Käräjäoikeudessa asianajajan tehtävänä on puolustaa Sinua siten, että lopputulos on oikeudenmukainen ja kohtuullinen.

Huomioon kannattaa ottaa myös se, että asianomistajalla saattaa olla asiassa korvausvaatimuksia, joihin myös asianajajan olisi hyvä tutustua etukäteen. Asianajaja huolehtii siitä, että mahdollisesti määrättävät korvaukset ovat oikeudenmukaiset ja oikeudenmukaisessa suhteessa mahdolliseen tekoon nähden.

Rikoksen vakavuudesta riippuen rikoksesta epäillylle voidaan määrätä valtion varoista puolustaja jo esitutkintavaiheessa. 

Ota meihin yhteyttä, niin kartoitetaan yhdessä avustajantarve juuri Sinun asiassasi!

Rikosasian asianomistaja

Avustamme rikosasian asianomistajia kaikenlaisissa rikosasioissa esitutkinnasta aina viimeiseen oikeusasteeseen asti.

Sinulla on oikeus käyttää asianajajaa esitutkinnasta lähtien. Esitutkinnassa avustajasi pitää huolen siitä, että poliisikuulustelu sujuu oikeudenmukaisesti, eikä mitään tärkeää jää kertomatta. Asianajaja huolehtii myös siitä, että kaikki asiassa tarvittava todistusaineisto tulee kerättyä.

Asianajaja huolehtii Sinun puolestasi asianmukaisten korvausvaatimusten esittämisestä rikoksesta epäillylle tai rikosasian vastaajalle. Tätä varten on tärkeää muun muassa kerätä ja tallettaa lääkärintodistukset sekä rikoksesta aiheutuneiden kustannusten kuitit.

Asianajaja avustaa Sinua myös oikeudenkäynnissä. Rikosasian prosessi kokonaisuudessaan on usein asianomistajalle ahdistavaa ja pelottavaa aikaa. Meidän tehtävänämme on kantaa tätä taakkaa puolestasi siten, että Sinun tarvitsee miettiä vireillä olevaa rikosasiaasi mahdollisimman vähän.

Lähestymiskielto

Hoidamme lähestymiskieltoasioita sekä lähestymiskiellon hakijan että sen, jota vastaan lähestymiskieltoa haetaan, avustajana. 

Lähestymiskieltoasiat pyritään hoitamaan käräjäoikeudessa kiireellisinä, minkä vuoksi on tärkeää olla asianajajaan yhteydessä heti prosessin alkuvaiheessa. Näin taataan myös prosessin asianmukainen eteneminen.

ota yhteyttä
Kiitos yhteydenotostasi!
Pyrimme vastaamaan viimeistään parin arkipäivän kuluessa.
Jotakin meni pieleen. Täytähän kaikki kentät.